četvrtak, 27. siječnja 2011.

Priče iz davnina
Eto drug Dzuka me navukao (indirektno) da postam naftalinke.
Pa evo nekih prvih pokušaja kolora u rasponu od 88. do 90ineke. Najvolim, ovog pijanog Forda. Moj prvi guaš portret.