petak, 14. veljače 2014.

Crtanje

Ovo su crteži za facebook od Gluu me aplikacije.
Humor i kjut.