petak, 21. siječnja 2011.

Iz prošlog broja Klika


Eto nije bio i poslijednji Klik. Upravo im šaljem nove Pimpaće.
Playboy je crko, Klik živi dalje. Bar za sad.