ponedjeljak, 28. listopada 2013.

Chewbacca

Na CRŠ-u dobio od majstora Frane Petruše.
Hvala Frano!