četvrtak, 26. svibnja 2011.

I to je to.

Sebo slikava

Boris, Sebo i Bob

Mirna i Esad u Kalalargi

Boris - Pozdrav iz Makarske

Stvarno dobri kolači u Romani.

Vidimo se dogodine na MAFESTU!