srijeda, 30. ožujka 2011.

STAWROS naftalin


Jednom sam tako išo radit s akrilikom. Trebalo bi još vježbati.