petak, 26. veljače 2010.

Gotovo rješenjeDesigneri u profilu su na kraju u suradnji sa samim autorom složili ovu naslovnicu.
Najjednostavnije riješenje je na kraju svima najviše odgovaralo.
Eto.