petak, 22. siječnja 2010.

NAFTALINKA


Mislim da je te davne 1997. bio neki natječaj na temu godine 2000.
To je bio moj doprinos.