petak, 20. studenoga 2009.

Smrt u Breslauuuuuuu...


Naslovnica kriminalističkog romana za Frakturu.