četvrtak, 22. listopada 2009.

Moja prva objavljena ilustracija.


Bilo je to davno u SF časopisu Alef. Mislim da je to bilo u 10. broju. Nemam više taj primjerak, pa nisam siguran. Znam samo da sam bio sretan ko prasac iako nije bilo honorirano.