utorak, 15. rujna 2009.

Veliki Blek - Stena!


Ovog divnog Bleka s družinom dobio sam od majstora Saše Arsenića.