ponedjeljak, 18. veljače 2008.

urbanizam
Svašta čovjek treba raditi da bi preživio. Ovo pred vama su ilustracije nekih urbanističkih planova o kojima snivaju naručioci.