ponedjeljak, 8. listopada 2007.

Caffe Caffe



Ovo je strip koji Kuki piše, a ja rišem za magazin Cafe. Napravilo se do sada deset tabli, no izdvojit ćemo poslijednje dvije.