srijeda, 8. svibnja 2013.

Dotur Steve

Poso koji sam obavio na 99designa. Trebalo nekog dotura narisati za potrebe marketinga. Pa eto.