utorak, 18. siječnja 2011.

Merketing



Jedan poso od pred kraj prošle godine.
Likovi za reklamni pič.