srijeda, 28. studenoga 2007.

PIMPEKI ALBUMČIĆ




Darko Macan je objavio tri kaiš-albuma u biblioteci 'maliq striptilinić', a jedan od njih su i Pimpeki.
Nabavljivo u More Comics, Libelus i Tino dućanima.